fbpx

Plassregler for Løvøya Oslofjord

Plassregler for Løvøya.Oslofjord

Plassreglene gir enkle og tydelige kjøreregler som bidrar at Løvøya.Oslofjord blir et sted for vennskap, trygghet, glede og gode opplevelser. Sammen skaper vi fantastiske ferieminner!

1. Sesonggjester: se plassregler for sesongcamping på egen nettside.

2. Sesongen 2024 starter 26. april og avsluttes 30. september.

3. Det skal være ro og orden på Løvøya. Bygninger og område må brukes med varsomhet. Overstadig berusede personer har ikke adgang til å oppholde seg i området. Det skal være absolutt ro på området mellom kl 2300- 0700. I samme tidsrom er unødig kjøring med motorkjøretøy innenfor campingområdet forbudt. Veibommen ved Løvøykapellet blir da låst.

4. Bruk av åpen ild er strengt forbudt.

5. Alt vanlig husholdningsavfall skal legges i utplasserte søppelcontainere/-stativ. Plast og papp/papir sorteres og legges i egne, merkede containere. Annet avfall må leveres til godkjent mottak.

6. Ingen må fjerne vegetasjon eller endre på vognplassen uten godkjenning av plassleder.

7. Plassen skal være ryddig. Det er ikke tillatt å sette opp ekstratelt/ ”lysthustelt” e.l.

8. Det er kun én boenhet per vognplass. Minsteavstand mellom enheter er 4 meter. Det er normalt plass til kun 1 bil pr. vogn på campingområdet. Biler, båter og biltilhengere må ikke stå på ledige nabotomter/campingområdet og må parkeres kortvarig på bestemte plasser kun etter avtale med plassleder.

9. Det er kun ett strømuttak til hver vogn og tilkobling må gjøres med godkjente og hele kabler (min. 2,5 mm2 jordledning). Lading av el-biler kan ikke gjøres på uttak beregnet til vogner og må kun skje fra egen lader ved resepsjonen.

10. Vognene må være forsikret. De må ha godkjente brannslukningsapparater og røykvarslere. Max 1 godkjent gassbeholder på inntil 11 kg i hver vogn.

11. Hunder skal ikke være til sjenanse for andre. Det er båndtvang for hunder på hele Løvøya.

12. (Sesonggjester) Ved sesongslutt skal plassen være ryddet og godkjent og dersom vognen vinterlagres på plassen (ref. test av vinterlagring) skal kun vogn og platting stå igjen. Andre objekter som møbler, utstyr, grill o.l. plasseres på godkjent og anvist sted. Eventuell etterrydding som må utføres av stedets personale vil belastes leietaker. Dersom slike vinterlagrede objekter ikke er hentet før 10. mai etterfølgende sesong vil de kunne fjernes for leietakers regning uten videre varsel. Vogn kan ikke benyttes og strøm må frakobles utenfor sesong som definert i kontrakt.

Regler for bruk av båtbrygger på Løvøya.Oslofjord

1. Fremleie/utleie av båtplassen tillates ikke. Utsjekk ved døgnleie er senest kl 12:00.

2. Årsleie må være betalt før båten er på plass i bryggen. Manglende betaling kan medføre bortvisning og fjerning av båt for båteiers regning og risiko.

3. Bryggene må behandles med forsiktighet. De må ikke benyttes som lagerplass, til grilling o.l. Avfall må legges i søppelstativ. Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann i brygge-/havneområdet. Det skal være ro på bryggene mellom kl. 2300 – 0700.

4. Båtgjester med sesongplass må avklare dette med plassleder og betale tilleggsleie på døgnbasis dersom en skal bo i båten.

5. Parkering av bil foran bryggene må kun være av kort varighet (eks. av- og pålessing). Parkering for øvrig skal skje på anviste plasser. Det er svært begrenset plass til parkering av båthenger. Kontakt oss i resepsjonen for å sjekke eventuell ledighet.

6. Båter med plass i bryggeanlegget må være ansvarsforsikret og registrert. På forespørsel må kvittering fremvises. For egen trygghet oppfordrer vi til å fjerne synlige verdisaker.

7. Båtene skal være tilstrekkelig og ordentlig fortøyd. Metallfjærer må ikke benyttes da de kan skape unødig støy for andre gjester og brukere av området. Tauverk må opp av vannet. Båter må evt. tømmes for vann.

8. Vanntilknytning er kun beregnet til mindre uttak av kort varighet og kabel vil kunne kobles fra ved utilsiktet bruk. Vanntilgangen er stengt utenfor perioden 1. mai til 1. september.

9. På grunn av nærliggende badeplass, må det vises stor forsiktighet i havna. Max hastighet forbi badeplassen er 2 knop.

10. Liggetiden for båter er fra 10. april til 1. november (NB: tidligere om høsten hvis isen legger seg før denne datoen). Når båten tas opp/ leietiden utgår, skal alle fortøyninger fjernes fra bryggen. Nøkler/brikker til låst bryggeport leveres av de som ikke har faste plasser i brygga.

11. Det er ikke mulig å vinterlagre båter på land i bryggeområdet.

12. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre oppsigelse av båtplassen og evt. erstatningsansvar.

Vi ønsker deg velkommen som gjest!

Hilsen Team Løvøya.Oslofjord 😊